IMPORTANT!

 

Dragi participanti,

Pentru organizarea Etapei Scrise a concursului LuminaMath din 16 ianuarie 2021, Lumina Instituții de Invățămant are nevoie de sprijinul fiecărui inspectorat școlar județean in parte. Inspectoratul școlar județean este cel care pune la dispoziția concurenților LuminaMath, Centrul de Examen din fiecare județ și profesorii supraveghetori necesari pentru buna desfăsurare a concursului. Dacă, vor exista județe care nu vor putea pune la dispoziție acest Centru de Examen din diferite motive, din păcate, concurenții calificați pentru Etapa Scrisă din județul respectiv nu vor putea susține examenul final.

Lumina Instituții de Invățământ va face toate eforturile pentru a acoperi împreună cu inspectoratele județene școlare, o arie cât mai mare de examinare. In cazul în care acest lucru nu va fi posibil, Lumina Instituții de Invățămant nu își asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea susținerii Etapei Scrise în județul respectiv. Altfel spus, prin acceptarea acestui disclaimer, înțelegeți și acceptați este posibil ca susținerea Etapei Scrise a concursului LuminaMath nu poată avea loc in județul dumneavoastră și dați acordul pentru înscrierea și susținerea doar a Etapei Online în aceste condiții.

 

In măsura în care condițiile generate de răspândirea virusului SARS CoV2 nu vor permite desfășurarea în condiții de siguranță a Etapei Scrise organizatorii concursului vor putea organiza această etapă în format online. 

După inregistrare, sistemul va trimite automat un e-mail de confirmare care va conține datele înscrise pentru userul respectiv. Username-ul va fi adresa de e-mail cu care s-a completat formularul de înscriere, iar parola este aleasă de către utilizator.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Lumina Instituții de Învățământ, cu sediul în București, str. Balta Albina nr. 9, sect. 3, organizează în fiecare an concursul național de matematică LuminaMath.

Concursul este organizat în două etape: Etapa online si Etapa scrisă, care se desfășoară conform calendarului stabilit de organizator în fiecare an.

În calitate de operator de date cu caracter personal, instituția respecta prevederile Regulementului general privind protecția datelor nr. 679/2016 în vigoare în Uniunea Europeana (GDPR). În acest sens depunem toate eforturile pentru a ne asigura toate informațiile care sunt introduse in bazele noastre de date sunt utilizate numai în scopuri determinate, explicite si legitime.

1. Scopurile și temeiul legal al prelucrării

Lumina Instituții de Învățământ colectează și prelucrează datele personale în baza consimțământului ( acordului) conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR.

Prin completarea formularului de înregistrare pus la dispoziție pe platforma www.luminamath.ro, exprimați acordul expres, liber si neechivoc cu privire la colectarea și prelucrarea datelor caracter personal, în scopul participării la concurs, transmiterii de informări, newsletter, oferta educatională a școlilor din grupul Lumina Instituții de Învățământ, informări cu privire la proiectele cu finanțare europeană implementate de către Fundația Lumina Instituții de Învățământ ( de exemplu proiectul POCA For Legal Info) sau proiecte ale partenerilor săi (de exemplu Fundația Tuna proiect POCA Pro Lex Kampanya). Comunicările se pot realiza prin e-mail, sms sau telefonic.

În cazul în care nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale solicitate în formularul de înregistrare, sunteți în imposibilitatea de a participa la concurs.

În cadrul concursului Lumina Math, colectăm si procesăm următoarele date cu caracter personal ale elevului: nume și prenume elev, adresa de e-mail, telefon, data nașterii, instituția de învățământ în cadrul căreia își desfășoară activitatea.

2. Drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor personale

GDPR oferă anumite drepturi legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, de care beneficiați dumneavoastră și elevii. În acest sens, rugăm țineți cont de faptul elevii care au un nivel corespunzător de înțelegere ar putea exercita drepturile enumerate în această secțiune, în mod individual.

Lumina Instituții de Învățământ respectă toate drepturile menționate în GDPR și se angajează furnizeze mijloacele adecvate prin care puteți exercita aceste drepturi, în conformitate cu detaliile menționate mai jos:

  • Dreptul de a avea acces la datele personale, care implică posibilitatea de a obține confirmarea de la instituție dacă datele dumneavoastră personale sunt sau nu prelucrate de către instituție și, dacă este cazul, aveți dreptul solicitați acces la aceste date, precum și informații suplimentare în ceea ce privește datele personale, cum ar fi: scopul prelucrării, categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele cu caracter personal și perioada prevăzută de stocare. În situațiile în care aveți nevoie exercitați acest drept, rugăm sa trimiteti solicitarea pe e-mail.
  • Dreptul la rectificare, care permite solicitați rectificarea de către fundatie a oricăror date personale incorecte pe care aceasta le poate deține, precum și de a completa datele personale incomplete.
  • Dreptul de ștergere înseamnă , în situațiile reglementate în mod expres de lege, puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră personale. rugăm țineți cont de faptul legea prevede posibilitatea ștergerii datelor cu caracter personal în situațiile în care prelucrarea acestora este ilegală sau când prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs, și ați retras acest consimțământ.
  • Dreptul la portabilitatea datelor, care implică dreptul dvs. de a primi datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod frecvent și care poate fi accesat electronic și transmiteți aceste date mai departe unui alt operator de date personale. Acest drept la portabilitatea datelor se va aplica numai datelor personale pe care ni le-ați furnizat și pentru care prelucrarea se face prin mijloace automate bazate pe consimțământul dumneavoastră.
  • Dreptul de a opune prelucrării datelor dvs personale de către instituție. Acest drept se aplică situațiilor în care fundatia se bazează pe consimțământul dvs. ca bază legală pentru procesarea datelor personale.
  • Dreptul de a depune o plângere reprezintă dreptul de a contesta modul în care instituția efectuează prelucrarea datelor dvs. personale la autoritatea competentă pentru protecția datelor.
  • Dreptul de a retrage consimțământul acordat pentru diverse operațiuni de procesare, în cazurile în care consimțământul reprezintă baza legală pentru procesare. În cazul în care retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. personale, rugăm rețineți procesarea va fi încheiată din momentul în care formulați cererea, fără a produce efecte asupra prelucrării care a avut loc înainte de retragerea consimțământului.

3. Divulgarea datelor cu caracter personal

Având în vedere în baza protocolului de colaborare între instituție și MEN, concursul Lumina Math este cuprins în calendarul concursurilor organizate în colaborare cu MEN, rugăm rețineți vom transmite către MEN o situație privind rezultatele elevilor obținute la acest concurs, care va cuprinde următoarele date cu caracter personal : nume și prenume elev, școala, clasa și rezultatele.

Menționăm faptul vom lua măsuri tehnice și organizatorice rezonabile pentru a preveni pierderea, utilizarea greșită sau modificarea datelor dvs. personale.

Site-ul concursului Lumina Math nu stochează informații despre cardul de credit sau de debit și nu avem control direct sau responsabilitatea pentru informațiile despre cardul de credit sau debit. Utilizăm procesatori de plată terți care sunt controlorii datelor cardului dvs. de credit și au obligația de a fi în conformitate cu GDPR. Cu toate acestea, nu putem garanta datele cardului de credit sau de debit sau ale celorlalte informații vor fi întotdeauna sigure sau terți neautorizați nu vor putea niciodată treacă peste măsurile de securitate luate de instituție sau de terții noștri furnizori de servicii. rugăm rețineți instituția nu își asumă răspunderea pentru divulgarea datelor dvs. personale din cauza unor erori de transmitere, a accesului terților neautorizați sau a altor cauze care nu pot fi controlate de noi. Ca o măsură de securitate rugăm nu partajați numele de utilizator, parola sau alte informații de securitate pentru contul dvs. cu nimeni. Dacă primim instrucțiuni folosind numele de utilizator și parola, vom considera ați autorizat instrucțiunile.

4. Stocarea datelor cu caracter personal

Lumina Instituții de Învățământ stocheaza datele cu caracter personal pe o perioada de maxim 5 ani după încheierea concursului, în vederea transmiterii de informări, newsletter, oferte educaționale.

5. Persoana de contact

În situația în care doriți exercitați oricare dintre drepturile enumerate la punctul 2 din această Politică de confidențialitate sau obțineți informații suplimentare sau clarificări cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale, rugăm contactați fundatia, prin intermediul persoanei responsabile cu protecția datelor în conformitate cu GDPR – Data Protection Officer. Detalii de contact DPO: dpo@edusoftech.eu

În cazul în care prezenta Politică de confidențialitate, pe viitor, va fi modificată, vom face publică noua variantă pe site-ul concursului.

 

Va multumim si va dorim succes!